ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

Τίτλος Ημεορμηνία Δημιουργίας
O Αθλητικός Τύπος της Παρασκευής 2 Αυγούστου 2019 02 Αυγούστου 2019
O Αθλητικός Τύπος της Παρασκευής 30 Αυγούστου 2019 30 Αυγούστου 2019
O Αθλητικός Τύπος της Πέμπτης 11 Απριλίου 2019 11 Απριλίου 2019
O Αθλητικός Τύπος της Πέμπτης 7 Φεβρουαρίου 2019 07 Φεβρουαρίου 2019
O Αθλητικός Τύπος της Τετάρτης 28 Αυγούστου 2019 28 Αυγούστου 2019
O Αθλητικός Τύπος της Τετάρτης 31 Ιουλίου 2019 31 Ιουλίου 2019
O Αθλητικός Τύπος της Τρίτης 19 Φεβρουαρίου 2019 19 Φεβρουαρίου 2019
O Δευτεριάτικος Αθλητικός Τύπος - 2 Σεπτεμβρίου 2019 02 Σεπτεμβρίου 2019
O Δευτεριάτικος Αθλητικός Τύπος - 4 Νοεμβρίου 2019 04 Νοεμβρίου 2019
O Κυριακάτικος Αθλητικός Τύπος - 20 Οκτωβρίου 2019 20 Οκτωβρίου 2019
O Κυριακάτικος Αθλητικός Τύπος - 3 Μαρτίου 2019 03 Μαρτίου 2019
ΑΡΗΣ ΕΙΣΑΙ!: Αύριο η μεγάλη συνέντευξη του Νίκου Χρηστίδη 08 Μαρτίου 2019
Ο Αθλητικός Τύπος της Tετάρτης 12 Ιουνίου 2019 12 Ιουνίου 2019
Ο Αθλητικός Τύπος της Tετάρτης 14 Αυγούστου 2019 14 Αυγούστου 2019
Ο Αθλητικός Τύπος της Tετάρτης 15 Μαΐου 2019 15 Μαΐου 2019
Ο Αθλητικός Τύπος της Tετάρτης 21 Αυγούστου 2019 21 Αυγούστου 2019
Ο Αθλητικός Τύπος της Tετάρτης 24 Ιουλίου 2019 24 Ιουλίου 2019
Ο Αθλητικός Τύπος της Tετάρτης 27 Μαρτίου 2019 27 Μαρτίου 2019
Ο Αθλητικός Τύπος της Tετάρτης 29 Μαΐου 2019 29 Μαΐου 2019
Ο Αθλητικός Τύπος της Tετάρτης 3 Ιουλίου 2019 03 Ιουλίου 2019
Ο Αθλητικός Τύπος της Tετάρτης 30 Απριλίου 2019 30 Απριλίου 2019
Ο Αθλητικός Τύπος της Tετάρτης 30 Ιανουαρίου 2019 30 Ιανουαρίου 2019
Ο Αθλητικός Τύπος της Tετάρτης 4 Σεπτεμβρίου 2019 04 Σεπτεμβρίου 2019
Ο Αθλητικός Τύπος της Tετάρτης 5 Ιουνίου 2019 05 Ιουνίου 2019
Ο Αθλητικός Τύπος της Tετάρτης 7 Αυγούστου 2019 07 Αυγούστου 2019
Ο Αθλητικός Τύπος της Tετάρτης 8 Μαΐου 2019 08 Μαΐου 2019
Ο Αθλητικός Τύπος της Μεγάλης Παρασκευής 26 Απριλίου 2019 26 Απριλίου 2019
Ο Αθλητικός Τύπος της Μεγάλης Πέμπτης 25 Απριλίου 2019 25 Απριλίου 2019
Ο Αθλητικός Τύπος της Μεγάλης Τετάρτης 24 Απριλίου 2019 24 Απριλίου 2019
Ο Αθλητικός Τύπος της Μεγάλης Τρίτης 23 Απριλίου 2019 23 Απριλίου 2019
Ο Αθλητικός Τύπος της Παραμονής της Πρωτοχρονιάς του 2019 31 Δεκεμβρίου 2018
Ο Αθλητικός Τύπος της Παρασκευής 1 Μαρτίου 2019 01 Μαρτίου 2019
Ο Αθλητικός Τύπος της Παρασκευής 1 Νοεμβρίου 2019 01 Νοεμβρίου 2019
Ο Αθλητικός Τύπος της Παρασκευής 1 Φεβρουαρίου 2019 01 Φεβρουαρίου 2019
Ο Αθλητικός Τύπος της Παρασκευής 10 Μαΐου 2019 10 Μαΐου 2019
Ο Αθλητικός Τύπος της Παρασκευής 11 Ιανουαρίου 2019 11 Ιανουαρίου 2019
Ο Αθλητικός Τύπος της Παρασκευής 11 Οκτωβρίου 2019 11 Οκτωβρίου 2019
Ο Αθλητικός Τύπος της Παρασκευής 12 Απριλίου 2019 12 Απριλίου 2019
Ο Αθλητικός Τύπος της Παρασκευής 12 Ιουλίου 2019 12 Ιουλίου 2019
Ο Αθλητικός Τύπος της Παρασκευής 13 Μαρτίου 2019 15 Μαρτίου 2019
Ο Αθλητικός Τύπος της Παρασκευής 13 Σεπτεμβρίου 2019 13 Σεπτεμβρίου 2019
Ο Αθλητικός Τύπος της Παρασκευής 14 Ιουνίου 2019 14 Ιουνίου 2019
Ο Αθλητικός Τύπος της Παρασκευής 15 Φεβρουαρίου 2019 15 Φεβρουαρίου 2019
Ο Αθλητικός Τύπος της Παρασκευής 16 Αυγούστου 2019 16 Αυγούστου 2019
Ο Αθλητικός Τύπος της Παρασκευής 17 Μαΐου 2019 17 Μαΐου 2019
Ο Αθλητικός Τύπος της Παρασκευής 18 Ιανουαρίου 2019 18 Ιανουαρίου 2019
Ο Αθλητικός Τύπος της Παρασκευής 18 Οκτωβρίου 2019 18 Οκτωβρίου 2019
Ο Αθλητικός Τύπος της Παρασκευής 19 Απριλίου 2019 19 Απριλίου 2019
Ο Αθλητικός Τύπος της Παρασκευής 19 Ιουλίου 2019 19 Ιουλίου 2019
Ο Αθλητικός Τύπος της Παρασκευής 20 Σεπτεμβρίου 2019 20 Σεπτεμβρίου 2019
Ο Αθλητικός Τύπος της Παρασκευής 21 Ιουνίου 2019 21 Ιουνίου 2019
Ο Αθλητικός Τύπος της Παρασκευής 22 Μαρτίου 2019 22 Μαρτίου 2019
Ο Αθλητικός Τύπος της Παρασκευής 22 Φεβρουαρίου 2019 22 Φεβρουαρίου 2019
Ο Αθλητικός Τύπος της Παρασκευής 23 Αυγούστου 2019 23 Αυγούστου 2019
Ο Αθλητικός Τύπος της Παρασκευής 24 Μαΐου 2019 24 Μαΐου 2019
Ο Αθλητικός Τύπος της Παρασκευής 25 Ιανουαρίου 2019 25 Ιανουαρίου 2019
Ο Αθλητικός Τύπος της Παρασκευής 25 Οκτωβρίου 2019 25 Οκτωβρίου 2019
Ο Αθλητικός Τύπος της Παρασκευής 26 Ιουλίου 2019 26 Ιουλίου 2019
Ο Αθλητικός Τύπος της Παρασκευής 27 Σεπτεμβρίου 2019 27 Σεπτεμβρίου 2019
Ο Αθλητικός Τύπος της Παρασκευής 28 Δεκεμβρίου 2018 28 Δεκεμβρίου 2018
Ο Αθλητικός Τύπος της Παρασκευής 28 Ιουνίου 2019 28 Ιουνίου 2019
Ο Αθλητικός Τύπος της Παρασκευής 29 Μαρτίου 2019 29 Μαρτίου 2019
Ο Αθλητικός Τύπος της Παρασκευής 3 Μαΐου 2019 03 Μαΐου 2019
Ο Αθλητικός Τύπος της Παρασκευής 31 Μαΐου 2019 31 Μαΐου 2019
Ο Αθλητικός Τύπος της Παρασκευής 4 Ιανουαρίου 2019 04 Ιανουαρίου 2019
Ο Αθλητικός Τύπος της Παρασκευής 4 Οκτωβρίου 2019 04 Οκτωβρίου 2019
Ο Αθλητικός Τύπος της Παρασκευής 5 Ιουλίου 2019 05 Ιουλίου 2019
Ο Αθλητικός Τύπος της Παρασκευής 6 Σεπτεμβρίου 2019 06 Σεπτεμβρίου 2019
Ο Αθλητικός Τύπος της Παρασκευής 7 Ιουνίου 2019 07 Ιουνίου 2019
Ο Αθλητικός Τύπος της Παρασκευής 8 Νοεμβρίου 2019 08 Νοεμβρίου 2019
Ο Αθλητικός Τύπος της Παρασκευής 8 Μαρτίου 2019 08 Μαρτίου 2019
Ο Αθλητικός Τύπος της Παρασκευής 8 Φεβρουαρίου 2019 08 Φεβρουαρίου 2019
Ο Αθλητικός Τύπος της Παρασκευής 9 Αυγούστου 2019 09 Αυγούστου 2019
Ο Αθλητικός Τύπος της Πέμπτης 1 Αυγούστου 2019 01 Αυγούστου 2019
Ο Αθλητικός Τύπος της Πέμπτης 10 Ιανουαρίου 2019 10 Ιανουαρίου 2019
Ο Αθλητικός Τύπος της Πέμπτης 10 Οκτωβρίου 2019 10 Οκτωβρίου 2019
Ο Αθλητικός Τύπος της Πέμπτης 11 Ιουλίου 2019 11 Ιουλίου 2019
Ο Αθλητικός Τύπος της Πέμπτης 12 Σεπτεμβρίου 2019 12 Σεπτεμβρίου 2019
Ο Αθλητικός Τύπος της Πέμπτης 13 Ιουνίου 2019 13 Ιουνίου 2019
Ο Αθλητικός Τύπος της Πέμπτης 14 Μαρτίου 2019 14 Μαρτίου 2019
Ο Αθλητικός Τύπος της Πέμπτης 14 Φεβρουαρίου 2019 14 Φεβρουαρίου 2019
Ο Αθλητικός Τύπος της Πέμπτης 16 Μαΐου 2019 16 Μαΐου 2019
Ο Αθλητικός Τύπος της Πέμπτης 17 Ιανουαρίου 2019 17 Ιανουαρίου 2019
Ο Αθλητικός Τύπος της Πέμπτης 17 Οκτωβρίου 2019 17 Οκτωβρίου 2019
Ο Αθλητικός Τύπος της Πέμπτης 18 Απριλίου 2019 18 Απριλίου 2019
Ο Αθλητικός Τύπος της Πέμπτης 18 Ιουλίου 2019 18 Ιουλίου 2019
Ο Αθλητικός Τύπος της Πέμπτης 19 Σεπτεμβρίου 2019 19 Σεπτεμβρίου 2019
Ο Αθλητικός Τύπος της Πέμπτης 2 Μαΐου 2019 02 Μαΐου 2019
Ο Αθλητικός Τύπος της Πέμπτης 20 Ιουνίου 2019 20 Ιουνίου 2019
Ο Αθλητικός Τύπος της Πέμπτης 21 Μαρτίου 2019 21 Μαρτίου 2019
Ο Αθλητικός Τύπος της Πέμπτης 21 Φεβρουαρίου 2019 21 Φεβρουαρίου 2019
Ο Αθλητικός Τύπος της Πέμπτης 22 Αυγούστου 2019 22 Αυγούστου 2019
Ο Αθλητικός Τύπος της Πέμπτης 23 Μαΐου 2019 23 Μαΐου 2019
Ο Αθλητικός Τύπος της Πέμπτης 24 Ιανουαρίου 2019 24 Ιανουαρίου 2019
Ο Αθλητικός Τύπος της Πέμπτης 24 Οκτωβρίου 2019 24 Οκτωβρίου 2019
Ο Αθλητικός Τύπος της Πέμπτης 25 Ιουλίου 2019 25 Ιουλίου 2019
Ο Αθλητικός Τύπος της Πέμπτης 26 Σεπτεμβρίου 2019 26 Σεπτεμβρίου 2019
Ο Αθλητικός Τύπος της Πέμπτης 27 Ιουνίου 2019 27 Ιουνίου 2019
Ο Αθλητικός Τύπος της Πέμπτης 28 Μαρτίου 2019 28 Μαρτίου 2019
Ο Αθλητικός Τύπος της Πέμπτης 28 Φεβρουαρίου 2019 28 Φεβρουαρίου 2019
Ο Αθλητικός Τύπος της Πέμπτης 29 Αυγούστου 2019 29 Αυγούστου 2019
Ο Αθλητικός Τύπος της Πέμπτης 3 Ιανουαρίου 2019 03 Ιανουαρίου 2019
Ο Αθλητικός Τύπος της Πέμπτης 30 Μαΐου 2019 30 Μαΐου 2019
Ο Αθλητικός Τύπος της Πέμπτης 31 Ιανουαρίου 2019 31 Ιανουαρίου 2019
Ο Αθλητικός Τύπος της Πέμπτης 31 Οκτωβρίου 2019 31 Οκτωβρίου 2019
Ο Αθλητικός Τύπος της Πέμπτης 4 Ιουλίου 2019 04 Ιουλίου 2019
Ο Αθλητικός Τύπος της Πέμπτης 5 Σεπτεμβρίου 2019 05 Σεπτεμβρίου 2019
Ο Αθλητικός Τύπος της Πέμπτης 6 Ιουνίου 2019 06 Ιουνίου 2019
Ο Αθλητικός Τύπος της Πέμπτης 7 Μαρτίου 2019 07 Μαρτίου 2019
Ο Αθλητικός Τύπος της Πέμπτης 7 Νοεμβρίου 2019 07 Νοεμβρίου 2019
Ο Αθλητικός Τύπος της Πέμπτης 8 Αυγούστου 2019 08 Αυγούστου 2019
Ο Αθλητικός Τύπος της Πέμπτης 9 Μαΐου 2019 09 Μαΐου 2019
Ο Αθλητικός Τύπος της Τετάρτης 10 Απριλίου 2019 10 Απριλίου 2019
Ο Αθλητικός Τύπος της Τετάρτης 10 Ιουλίου 2019 10 Ιουλίου 2019
Ο Αθλητικός Τύπος της Τετάρτης 11 Σεπτεμβρίου 2019 11 Σεπτεμβρίου 2019
Ο Αθλητικός Τύπος της Τετάρτης 13 Μαρτίου 2019 13 Μαρτίου 2019
Ο Αθλητικός Τύπος της Τετάρτης 13 Νοεμβρίου 2019 13 Νοεμβρίου 2019
Ο Αθλητικός Τύπος της Τετάρτης 13 Φεβρουαρίου 2019 13 Φεβρουαρίου 2019
Ο Αθλητικός Τύπος της Τετάρτης 16 Ιανουαρίου 2019 16 Ιανουαρίου 2019
Ο Αθλητικός Τύπος της Τετάρτης 16 Οκτωβρίου 2019 16 Οκτωβρίου 2019
Ο Αθλητικός Τύπος της Τετάρτης 17 Απριλίου 2019 17 Απριλίου 2019
Ο Αθλητικός Τύπος της Τετάρτης 17 Ιουλίου 2019 17 Ιουλίου 2019
Ο Αθλητικός Τύπος της Τετάρτης 18 Σεπτεμβρίου 2019 18 Σεπτεμβρίου 2019
Ο Αθλητικός Τύπος της Τετάρτης 19 Ιουνίου 2019 19 Ιουνίου 2019
Ο Αθλητικός Τύπος της Τετάρτης 2 Οκτωβρίου 2019 02 Οκτωβρίου 2019
Ο Αθλητικός Τύπος της Τετάρτης 20 Μαρτίου 2019 20 Μαρτίου 2019
Ο Αθλητικός Τύπος της Τετάρτης 20 Φεβρουαρίου 2019 20 Φεβρουαρίου 2019
Ο Αθλητικός Τύπος της Τετάρτης 22 Μαΐου 2019 22 Μαΐου 2019
Ο Αθλητικός Τύπος της Τετάρτης 23 Ιανουαρίου 2019 23 Ιανουαρίου 2019
Ο Αθλητικός Τύπος της Τετάρτης 23 Οκτωβρίου 2019 23 Οκτωβρίου 2019
Ο Αθλητικός Τύπος της Τετάρτης 25 Σεπτεμβρίου 2019 25 Σεπτεμβρίου 2019
Ο Αθλητικός Τύπος της Τετάρτης 26 Ιουνίου 2019 26 Ιουνίου 2019
Ο Αθλητικός Τύπος της Τετάρτης 27 Φεβρουαρίου 2019 27 Φεβρουαρίου 2019
Ο Αθλητικός Τύπος της Τετάρτης 30 Οκτωβρίου 2019 30 Οκτωβρίου 2019
Ο Αθλητικός Τύπος της Τετάρτης 6 Μαρτίου 2019 06 Μαρτίου 2019
Ο Αθλητικός Τύπος της Τετάρτης 6 Νοεμβρίου 2019 06 Νοεμβρίου 2019
Ο Αθλητικός Τύπος της Τετάρτης 6 Φεβρουαρίου 2019 06 Φεβρουαρίου 2019
Ο Αθλητικός Τύπος της Τετάρτης 9 Ιανουαρίου 2019 09 Ιανουαρίου 2019
Ο Αθλητικός Τύπος της Τετάρτης 9 Οκτωβρίου 2019 09 Οκτωβρίου 2019
Ο Αθλητικός Τύπος της Τρίτης 1 Οκτωβρίου 2019 01 Οκτωβρίου 2019
Ο Αθλητικός Τύπος της Τρίτης 10 Σεπτεμβρίου 2019 10 Σεπτεμβρίου 2019
Ο Αθλητικός Τύπος της Τρίτης 11 Ιουνίου 2019 11 Ιουνίου 2019
Ο Αθλητικός Τύπος της Τρίτης 12 Μαρτίου 2019 12 Μαρτίου 2019
Ο Αθλητικός Τύπος της Τρίτης 12 Νοεμβρίου 2019 12 Νοεμβρίου 2019
Ο Αθλητικός Τύπος της Τρίτης 12 Φεβρουαρίου 2019 12 Φεβρουαρίου 2019
Ο Αθλητικός Τύπος της Τρίτης 13 Αυγούστου 2019 13 Αυγούστου 2019
Ο Αθλητικός Τύπος της Τρίτης 14 Μαΐου 2019 14 Μαΐου 2019
Ο Αθλητικός Τύπος της Τρίτης 15 Ιανουαρίου 2019 15 Ιανουαρίου 2019
Ο Αθλητικός Τύπος της Τρίτης 15 Οκτωβρίου 2019 15 Οκτωβρίου 2019
Ο Αθλητικός Τύπος της Τρίτης 16 Απριλίου 2019 16 Απριλίου 2019
Ο Αθλητικός Τύπος της Τρίτης 16 Ιουλίου 2019 16 Ιουλίου 2019
Ο Αθλητικός Τύπος της Τρίτης 17 Σεπτεμβρίου 2019 17 Σεπτεμβρίου 2019
Ο Αθλητικός Τύπος της Τρίτης 18 Ιουνίου 2019 18 Ιουνίου 2019
Ο Αθλητικός Τύπος της Τρίτης 19 Μαρτίου 2019 19 Μαρτίου 2019
Ο Αθλητικός Τύπος της Τρίτης 2 Απριλίου 2019 02 Απριλίου 2019
Ο Αθλητικός Τύπος της Τρίτης 2 Ιουλίου 2019 02 Ιουλίου 2019
Ο Αθλητικός Τύπος της Τρίτης 20 Αυγούστου 2019 20 Αυγούστου 2019
Ο Αθλητικός Τύπος της Τρίτης 21 Μαΐου 2019 21 Μαΐου 2019
Ο Αθλητικός Τύπος της Τρίτης 22 Ιανουαρίου 2019 22 Ιανουαρίου 2019
Ο Αθλητικός Τύπος της Τρίτης 22 Οκτωβρίου 2019 22 Οκτωβρίου 2019
Ο Αθλητικός Τύπος της Τρίτης 23 Ιουλίου 2019 23 Ιουλίου 2019
Ο Αθλητικός Τύπος της Τρίτης 24 Σεπτεμβρίου 2019 24 Σεπτεμβρίου 2019
Ο Αθλητικός Τύπος της Τρίτης 25 Ιουνίου 2019 25 Ιουνίου 2019
Ο Αθλητικός Τύπος της Τρίτης 26 Μαρτίου 2019 26 Μαρτίου 2019
Ο Αθλητικός Τύπος της Τρίτης 26 Φεβρουαρίου 2019 26 Φεβρουαρίου 2019
Ο Αθλητικός Τύπος της Τρίτης 27 Αυγούστου 2019 27 Αυγούστου 2019
Ο Αθλητικός Τύπος της Τρίτης 28 Μαΐου 2019 28 Μαΐου 2019
Ο Αθλητικός Τύπος της Τρίτης 29 Ιανουαρίου 2019 29 Ιανουαρίου 2019
Ο Αθλητικός Τύπος της Τρίτης 29 Οκτωβρίου 2019 29 Οκτωβρίου 2019
Ο Αθλητικός Τύπος της Τρίτης 3 Σεπτεμβρίου 2019 03 Σεπτεμβρίου 2019
Ο Αθλητικός Τύπος της Τρίτης 30 Ιουλίου 2019 30 Ιουλίου 2019
Ο Αθλητικός Τύπος της Τρίτης 4 Ιουνίου 2019 04 Ιουνίου 2019
Ο Αθλητικός Τύπος της Τρίτης 5 Μαρτίου 2019 05 Μαρτίου 2019
Ο Αθλητικός Τύπος της Τρίτης 5 Νοεμβρίου 2019 05 Νοεμβρίου 2019
Ο Αθλητικός Τύπος της Τρίτης 5 Φεβρουαρίου 2019 05 Φεβρουαρίου 2019
Ο Αθλητικός Τύπος της Τρίτης 6 Αυγούστου 2019 06 Αυγούστου 2019
Ο Αθλητικός Τύπος της Τρίτης 7 Μαΐου 2019 07 Μαΐου 2019
Ο Αθλητικός Τύπος της Τρίτης 8 Ιανουαρίου 2019 08 Ιανουαρίου 2019
Ο Αθλητικός Τύπος της Τρίτης 8 Οκτωβρίου 2019 08 Οκτωβρίου 2019
Ο Αθλητικός Τύπος της Τρίτης 9 Απριλίου 2019 09 Απριλίου 2019
Ο Αθλητικός Τύπος της Τρίτης 9 Ιουλίου 2019 09 Ιουλίου 2019
ο Δευτεριάτικος Αθλητικός Τύπος - 1 Απριλίου 2019 01 Απριλίου 2019
Ο Δευτεριάτικος Αθλητικός Τύπος - 1 Ιουλίου 2019 01 Ιουλίου 2019
Ο Δευτεριάτικος Αθλητικός Τύπος - 10 Ιουνίου 2019 10 Ιουνίου 2019
Ο Δευτεριάτικος Αθλητικός Τύπος - 11 Νοεμβρίου 2019 11 Νοεμβρίου 2019
Ο Δευτεριάτικος Αθλητικός Τύπος - 11 Φεβρουαρίου 2019 11 Φεβρουαρίου 2019
Ο Δευτεριάτικος Αθλητικός Τύπος - 12 Αυγούστου 2019 12 Αυγούστου 2019
Ο Δευτεριάτικος Αθλητικός Τύπος - 13 Μάη 2019 13 Μαΐου 2019
Ο Δευτεριάτικος Αθλητικός Τύπος - 14 Οκτωβρίου 2019 14 Οκτωβρίου 2019
Ο Δευτεριάτικος Αθλητικός Τύπος - 15 Απριλίου 2019 15 Απριλίου 2019
Ο Δευτεριάτικος Αθλητικός Τύπος - 15 Ιουλίου 2019 15 Ιουλίου 2019
Ο Δευτεριάτικος Αθλητικός Τύπος - 16 Σεπτεμβρίου 2019 16 Σεπτεμβρίου 2019
Ο Δευτεριάτικος Αθλητικός Τύπος - 18 Μαρτίου 2019 18 Μαρτίου 2019
Ο Δευτεριάτικος Αθλητικός Τύπος - 18 Φεβρουαρίου 2019 18 Φεβρουαρίου 2019
Ο Δευτεριάτικος Αθλητικός Τύπος - 19 Αυγούστου 2019 19 Αυγούστου 2019
Ο Δευτεριάτικος Αθλητικός Τύπος - 20 Μαΐου 2019 20 Μαΐου 2019
Ο Δευτεριάτικος Αθλητικός Τύπος - 21 Ιανουαρίου 2019 21 Ιανουαρίου 2019
Ο Δευτεριάτικος Αθλητικός Τύπος - 21 Οκτωβρίου 2019 21 Οκτωβρίου 2019
Ο Δευτεριάτικος Αθλητικός Τύπος - 22 Απριλίου 2019 22 Απριλίου 2019
Ο Δευτεριάτικος Αθλητικός Τύπος - 22 Ιουλίου 2019 22 Ιουλίου 2019